До уваги споживачів мастил (олив)!

Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області нагадує, що згідно з пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року № 1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)» споживачі мастил (олив) зобов’язані:

- забезпечити роздільне збирання (накопичення) відпрацьованих мастил (олив) згідно із законодавством у сфері поводження з небезпечними відходами та умовами відповідних договорів із переробниками відпрацьованих мастил (олив) на їх збирання; 

забезпечити здавання відпрацьованих мастил (олив) на приймальні пункти або безпосередньо переробникам відпрацьованих мастил (олив);

здійснювати первинний облік щодо придбаних мастил (олив), їх використання, подальшого поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) та подавати щокварталу, до 10 числа наступного місяця до Державної екологічної інспекції інформацію, про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 (крім суб’єктів господарювання, які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах заміни).

Також інформуємо, що однією із підстав проведення позапланових перевірок із здійснення державного нагляду (контролю) в галузі дотримання вимог природоохоронного законодавства, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», є неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення