Про результати роботи за 7 місяців 2021 року

Що перевіряємо. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства на території області. Тобто, перевіряємо дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та охорону земель, дотримання вимог дозволів на використання природних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, дотримання лімітів скидів забруднюючих речовин тощо.

Кого перевіряємо. Інспекція здійснює планові та позапланові перевірки керуючись Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Періодичність проведення планових перевірок на підприємстві залежить від ступеня ризику його діяльності. Підприємства з високим ступенем ризику планово перевіряють не частіше одного разу на 2 роки, середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на 3 роки, незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на 5 років.

Про проведення позапланової перевірки інспектор не попереджає підприємство. Підставами для проведення позапланових перевірок можуть бути - заява підприємства, перевірка раніше виданих приписів, звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення тощо.

Отже, давайте порівняємо результати діяльності Інспекції за 7 місяців 2019 року (коли ще не діяли «карантинні» закони) та аналогічний період 2021 року (коли планові перевірки дозволені лише для підприємств  з високим ступенем ризику).

За 7 місяців 2021 року Держекоінспекцією здійснено 1261 перевірку  підприємств, установ, організацій (що на  21,7 % більше ніж за 7 місяців 2019 року – 1036 перевірок), з них – 807 планових перевірок за ресурсними показниками та 454 – позапланових. В 2019 році аналогічні показники складали –  730 та 306 перевірок відповідно.

У сфері охорони водних ресурсів Інспекцією складено на 96,8 % більше протоколів про вчинення адміністративного правопорушення відносно відповідальних осіб ніж за 7 місяців 2019 року. В галузі охорони атмосферного повітря - більше на 95,5 %. У сфері охорони земель цей показник збільшився на 7,3 %. У сфері поводження з відходами на 34 % більше протоколів щодо поводження з промисловими відходами та 1,4 % - щодо поводження з побутовими відходами. За 7 місяців 2021 року складено 2 протоколи щодо поводження з пестицидами та агрохімікатами (у 2019 році - жодного).

Протягом 7 місяців 2021 так, і впродовж 7 місяців 2019 робота Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області також була спрямована на  забезпечення дотримання принципів законності та верховен­ства права у сферах діяльності, здійснення захисту і відновлення порушених майнових прав та законних інтересів держави, вжиття вичерпних заходів, скоординованих дій з іншими державними та правоохоронними органами з метою недопущення уникнення від відповідальності порушників законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Так, протягом 7 місяців 2021 року, з метою відшкодування шкоди завданої  порушеннями вимог природоохоронного законодавства, пред’явлено позовів на загальну суму 41519,774 тис. грн. Ця сума у 17,5 разів більша, ніж за 7 місяців 2019 року - 2368,784 тис.грн.

Поряд з тим, проведеним у червні-липні 2021 вивченням матеріалів спільно із Хмельницькою обласною прокуратурою, підготовлено для скерування до суду позовну заяву про стягнення шкоди, заподіяної Шепетівським РСЛП внаслідок незаконної рубки 2484 дерев різних порід на території об’єкту природно-заповідного фонду – регіонального ландшафтного парку «Мальованка» на загальну суму 10880,408 тис.грн.

Хочеться додати, що на сьогоднішній день інспекційний склад Держекоінспекції фактично налічує 36 працівників на всю Хмельницьку область. На практиці, перевірки бувають різної складності, як моральної, так і професійної.

Але, всі напрямки діяльності та питання, за які відповідає Інспекція важливі. Тому, продовжуємо плідно працювати на захисті довкілля Хмельниччини.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці