Постанови та розпорядження КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2019 № 873 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 750"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/873-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.20219 №182 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією"

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці