Порядок відшкодування витрат

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області (далі - Інспекція), за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Інспекція є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Інспекція. Плата за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, стягується починаючи з 11 сторінки.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається сектором бухгалтерського обліку та фінансів Інспекції.

6. Структурний підрозділ Інспекції в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до сектору бухгалтерського обліку та фінансів Інспекції за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

 

7. На підставі отриманої Заявки сектор бухгалтерського обліку та фінансів Інспекції протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Інспекції, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

Відповідь на запит разом із рахунком надається запитувачу інформації одночасно з 10 безкоштовними сторінками копій запитуваних документів.

8. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Інспекції сектор бухгалтерського обліку та фінансів Інспекції передає структурному підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою сектору бухгалтерського обліку та фінансів.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

 

 

  

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці