Порядок складання та надання запитів

З метою впровадження європейських стандартів відкритості і прозорості в роботі органів державної влади, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, Президентом України підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Порядок складення, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядниками якої є Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області затверджено наказом від 30 червня 2021 року № 615.   

Відповідно до ст. 1 Закону публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується відділом організаційно-аналітичної діяльності, документування та контролю, взаємодії з громадськістю та ЗМІ.


Рекомендації зі складення та подання запитів на інформацію
до Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області

  1. Запит  на інформацію подається фізичною або юридичною особою,  об'єднанням  громадян без статусу  юридичної особи розпоряднику інформації  в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання  поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону. 

   2. Запит може бути поданий: 

              на поштову адресу: вул.Івана Франка, 2/2, м. Хмельницький, 29001 

               на електронну адресу: khmeln@dei.gov.ua 

                за телефоном: (0382) 70-28-39

       3. Запит на інформацію подається у довільній формі. 

       Запит на інформацію повинен містити: 

         прізвище, ім'я, по батькові  (найменування)  запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є); 

         загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст 

          документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

           підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

            Спосіб отримання інформації.


            ДАЙДЖЕСТ НОВИН

            Головне – у вашій скриньці