До уваги суб’єктів господарювання в сфері ринкового нагляду!

На сьогоднішній день в Україні прийнято законодавство про державний ринковий нагляд, яке повністю відповідає законодавству ЄС. Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на себе завдання з виконання, зокрема вимог статей 55 та 56 цієї Угоди в частині створення ефективної системи ринкового нагляду транспарентної з системою ринкового нагляду, яка існує в ЄС.

Держекоінспекція, як один з органів ринкового нагляду, намагається забезпечити реалізацію європейських принципів здійснення ринкового нагляду в Україні з дотриманням вимог законодавства.

Відповідно до вимог абзацу 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Підстави, межі повноважень та спосіб, за якими зобов’язані діяти посадові особи, що здійснюють державний ринковий нагляд відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», визначені саме у цьому Законі, Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентах.

У чотирьох статтях Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», а саме, у частині другій статті 7, частині п’ятій статті 10, частинах п’ятій та сімнадцятій статті 23 та частині другій статті 27 зазначено, що при здійсненні державного ринкового нагляду застосовуються відповідні положення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Таким чином, дія положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» застосовується при здійсненні заходів ринкового нагляду лише в межах законодавства про державний ринковий нагляд.

Планові та позапланові перевірки характеристик продукції у сфері ринкового нагляду проводяться на підставі наказу Держекоінспекції та посвідчення (направлення) на проведення перевірки, що видаються та оформляються відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (стаття 23 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»).

Посадові особи Держекоінспекції, які здійснюють ринковий нагляд, мають право безперешкодно відвідувати, за умови пред’явлення службового посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки, у будь-який час впродовж роботи об’єкта.

Законодавством передбачено, що для проведення перевірки характеристик продукції достатньо пред’явити лише службове посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки. Пред’явлення інших документів, листів, погоджень, попереджень про проведення перевірки тощо законодавством не передбачено!

 Посилання на необхідність, застосування норм пункту 4 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планової перевірки характеристик продукції не пізніше як за 10 днів до дня здійснення цього заходу у законодавстві про державний ринковий нагляд відсутнє.

 При здійсненні заходів з державного ринкового нагляду Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області діє в межах та у спосіб, встановлений законодавством.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці