До уваги закладів з охорони здоров’я на території Хмельницької області!

Відповідно до пункту 3 розділу Х Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 325, у редакції наказу МОЗ України від 06.09.2022 № 1602, який набрав чинності 29.11.2022, з метою попередження негативного впливу медичних відходів на життя, здоров’я населення та довкілля, заклади сповіщають електронною комунікаційною мережею територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства щодо поводження з відходами за місцем провадження діяльності, про передавання відходів перевізнику або суб’єкту господарювання, який отримав Ліцензію, не пізніше ніж за 12 годин до їхнього передавання.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення належного контролю за дотриманням вимог законодавства про відходи, Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області наголошує про необхідність подання закладами з охорони здоров’я, фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують медичне обслуговування населення на території Хмельницької області інформації за формою, наведеною в додатку 6 до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами (пункти 2, 3 розділу X)!!!

Інформацію, яка зазначена в додатку 6 до Правил разом із супровідним листом за підписом керівника закладу, необхідно подавати на електронну адресу Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області khmeln@dei.gov.ua у форматі PDF (не пізніше ніж за 12 годин до передавання медичних відходів!).

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці