Електронне звернення

Про права закріплені законом про звернення громадян:

Громадяни України мають право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій із зауваженнями, скаргами та пропозиціями. Це – право закріплене Законом України “Про звернення громадян”. Закон створює фундамент для використання письмових звернень у якості захисту найрізноманітніших прав за низкою інших законів.

Закон про звернення громадян урегульовує питання оформлення звернення, його подання і розгляду. Інші закони, такі як Закон України “Про захист прав споживачів”, визначають конкретні права, посилання на які разом з Вашою вимогою про їх захист формують зміст звернення. 

Які є види звернень та чим вони відрізняються? 

Стаття 3 Закону про звернення громадян визначає – під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Закон надає пояснення щодо кожного окремого виду звернень:

  • Пропозиція (зауваження) – звернення, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
  • Заява – звернення з проханням про сприяння реалізації закріплених законодавством прав або повідомлення про порушення приписів законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод.
  • Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів, порушених діями та рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Як подати електронне звернення?

Вимоги щодо порядку оформлення та подання звернення, у т.ч. електронного, визначаються статтею 5 Закону про звернення громадян. Звернення має адресуватися на адресу тих органів державної влади  чи місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, до повноважень яких належить вирішення поставлених у зверненні запитань.

За Законом звернення може бути усним або письмовим. Усне звернення викладається на особистому прийомі чи за допомогою засобів телефонного зв’язку через контактні центри та телефони “гарячої лінії”. Письмове звернення надсилається поштою або нарочно передається до канцелярії відповідного органу, підприємства, установи, організації. Письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язкуЦе і є електронне звернення.

У зверненні зазначається: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, суть питання звернення, дата та підпис заявника. В електронному зверненні додатково зазначається електронна поштова адреса. Застосування ЕЦП при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Куди можна звернутися з електронним зверненням?

Стаття 1 Закону про звернення громадян передбачає право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями. Це положення Закону поширюється і на електронне звернення. Отже Ви маєте право звернутися з електронним звернення до всіх державних органів, підприємств, установ та організацій.

У які строки розглядається електронне звернення?

Строки розгляду письмового звернення, у т.ч. електронного, визначено статтею 20 Закону. Звернення розглядається і вирішується у строк не більше 1 місяця від дня надходження. Звернення, яке не потребує додаткового вивчення, розглядається невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, срок може бути подовжений з попереднім повідомленням заявника. При цьому, загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

У якій формі надається відповідь на електронне звернення?

У випадку подання заявником звернення в електронній формі, орган, підприємство, установа чи організація, які забезпечували розгляд звернення, надають заявнику письмову відповідь та надсилають її електронною поштою на адресу, з якої подано електронне звернення. На вимогу заявника, копія відповіді на електронне звернення додатково надсилається за поштовою адресою заявника. Ми розглянули ключові питання, які стосуються електронного звернення. Пам’ятайте, допомога з питань оскарження незаконних рішень органів державної влади, а також консультації з питань захисту прав споживачів і Ваших персональних даних забезпечуються в онлайн-форматі. 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці