Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Завдання:

1.   Здійснює заходи з підготовки, забезпечення та контролю діяльності Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області з питань запобігання та виявлення корупції.

2.   Розробляє та забезпечує заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, виявляє сприятливі факти їх вчинення, ризики в діяльності посадових і службових осіб Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області.

3.   Здійснює загальний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками всіх структурних підрозділів Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області.

4.   Розробляє плани роботи з питань антикорупційної політики, координує діяльність структурних підрозділів Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області по запобіганню та виявленню корупції.

5.   Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та сприяє їх усуненню.

6.   Проводить організаційну та роз’яснювальну роботу, надає консультаційну допомогу працівникам Державної екологічної інспекції у _Хмельницькій області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

              7. Надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування працівникам Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. 

             8. Повідомляє в установленному порядку керівника Державної екологічної інспекції у Хмелницькій області, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Державної екологічної інспекції України та спеціально уповноваженних субєктів у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

9.   Ініціює та бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування, службової перевірки в Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

10.  Бере участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

11. Бере участь у проведенні внутрішнього аудиту Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

12. Залучається до проведення перевірок щодо організації та забезпечення завдань, покладених на Державну екологічну інспекцію у Хмельницькій області, з метою здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

13.  Погоджує проекти нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

14. Розглядає в межах своїх повноважень повідомлення щодо причетності працівників Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області про вчинення корупційних правопорушень.

15.  Веде облік працівників Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

16. Готує проекти відповідей на запити (звернення) фізичних та юридичних осіб.

17.  Здійснює методичну роботу та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області, вносить пропозиції щодо її вдосконалення, забезпечує правильне застосування структурними підрозділами Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області антикорупційного законодавства.

18.  Виносить пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, які створили умови, що призвели чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

19.  Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

20. Звітує  головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Державної екологічної інспекції України про виконання антикорупційних заходів, про усунення порушень і недоліків в діяльності Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, виявлених  під  час проведення службових розслідувань, службових перевірок, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.


https://antycorportal.nazk.gov.ua/map/#/s/38045514


ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці